Maximera dina medarbetares kompetensöverföring

När dina medarbetare ska ta in ny kunskap görs det på olika sätt. De olika sätten är visuell förmedling, s.k. lärande genom synintryck, auditiv förmedling, lärande genom att lyssna eller prata, eller kinestetisk förmedling, ett lärande genom praktiska moment. Det mesta av inhämtningen av ny kunskap sker oftast genom att läsa textmaterial. Utmaningen för en […]

Read More