Maximera dina medarbetares kompetensöverföring

När dina medarbetare ska ta in ny kunskap görs det på olika sätt. De olika sätten är visuell förmedling, s.k. lärande genom synintryck, auditiv förmedling, lärande genom att lyssna eller prata, eller kinestetisk förmedling, ett lärande genom praktiska moment.

Det mesta av inhämtningen av ny kunskap sker oftast genom att läsa textmaterial. Utmaningen för en person som lär sig bäst genom auditiv förmedling, att lyssna, är att just läsa text försämrar inlärningen.

En åtgärd då kan vara att lyssna på att texten läses upp samtidigt som personen följer med i texten med ögonen. Alternativt läser texten högt för sig själv.

En åtgärd för auditiva kan då kan vara att lyssna på att texten läses upp samtidigt som personen följer med i texten med ögonen. Alternativt läser texten högt för sig själv.

En ytterligare kombination för någon som lär sig bäst genom att se är att titta på förklarande bilder, eller ännu bättre får rita, visualisera en bild av det som texten eller ljudet beskriver. Om det är lyckat för personen kan det betyda att inlärningen sker bäst genom att göra, kinestetiskt. Just kinestetiskt hör också ihop med att det är då som kunskapen bekräftas.

Det är inte så att dina kursdeltagare på en traditionell klassrumsutbildning lär sig bara på ett av dessa tre sätt. Det är självklart en kombination av visuell, auditiv och kinestetisk förmedling av kunskap. Det kan vara olika procentfördelning mellan dessa inlärningssätt hos alla människor.

Undersök vilken metod som fungerar bäst för den enskilda deltagaren!

Hur gör du då som lärare eller tränare i traditionella eller virtuella klassrum för att maximera effekten av en utbildning? Det är mycket enkelt, undersök vilken metod som fungerar bäst för den enskilda deltagaren. Det kan vara en utmaning när det är många deltagare på en utbildning. Då är det bäst att du belyser detta och hjälper deltagaren med att komma fram till vilken metod eller kombination av metod som fungerar bäst. Detta går att göra med hjälp av att du upplyser deltagaren om de olika sätten att ta in kunskap.

Hjälp deltagaren med att komma fram till vilken metod eller kombination av metod som fungerar bäst. Detta går att göra med hjälp av att du upplyser deltagaren om de olika sätten att ta in kunskap.

Deltagaren får sedan ta eget ansvar för att göra så mycket den kan för att kunskapen ska fastna.

Uppbyggnaden av utbildning påverkar behållningsgraden hos deltagarna.

Nästa del är att utbildningens uppbyggnad behöver vara upplagd efter dessa tre metoder. Förmedlingen av kunskapen ska helst ske genom auditiva, visuella och kinestetiska metoder. Du som pedagog är medveten om dessa inlärningssätt och använder hela tiden olika sätt att förmedla den fakta som sedan ska omsättas till kunskap. Du behöver vara uppmärksam på, så gått det går, om det finns någon av dessa metoder som fungerar bäst för dina deltagare.

Så för att maximera dina medarbetares kompetensöverföring, säkerställ att utbildningen innehåller de tre olika sätten att förmedla kunskap. För att maximera nyttan av utbildning ytterligare, kombinera traditionell klassrumsträning med digital utbildning. Vår vision är att göra lärande naturligt och kontinuerligt för att öka behållningsgraden och ROI.

Om Snabbfoting

Vi hjälper beslutsfattare och ledare ta bättre beslut, bygga in högre värde och accelerera lärandet. Våra kunder finns i Norden, Europa och USA.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.