Vad gör ledare som lyckas i sin roll? Vad behöver moderna ledare och organisationer för att vara relevanta och överleva i framtiden?

“Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients” – Richard Branson

I den här omvärldsanalysen har jag listat hur ledare och organisationer kan utmärka sig i framtiden när robotar och AI kommer förändra kompetensbehov, arbetsplatser och arbetsmarknaden.

 • EQ
 • Nyfikenhet
 • Kritiskt tänkande
 • Lärandekultur med growth mindset
 • Digital kompetens och förståelse
 • Data analytics
 • Förbättringsförmåga
 • Kommunikation
 • Change agents
 • Business Agility
 • Etisk kod och efterlevnad
 • Transparens

Ny kartläggning: brutal nota för dåliga chefer

Det är skillnad på ledare och ledare. Studie visar effekterna av bristande ledarskap. Notan kan bli väldigt hög.

Linnea Bolter på Dagens industri skrev en artikel¹ om att ”usla ledare kostar svenska bolag miljarder. Mardrömscheferna kan nämligen ställa till med stora lönsamhetstapp, enligt en studie som har undersökt effekterna av bristande ledarskap”.

I undersökningen med 31.000 respondenter på 87 svenska företag betygsattes cheferna på en rad olika områden. Utvärderingen av ledarskapet analyserarades tillsammans med bolagens lönsamhet.

Organisationer med moderna ledare har fokus på det som ger effekt

Något moderna ledare behöver är lyhördhet och empati. De behöver också både som ledare precis som medarbetare ha ett gott självledarskap. Detta har varit extra viktigt under den pandemi vi alla har gått igenom och som nu övergått i nästa kris, en tragedi med kriget i Ukraina och all osäkerhet detta medför.

Ledarskapet är en av de största faktorerna till en framgångsrik, blomstrande och motståndskraftig organisation. Oavsett vad som sker på din arbetsplats eller i omvärlden, idag eller i framtiden, så behöver du som ledare kunna ge förutsättningar för dina medarbetare för att skapa en bra arbetskultur och nå era prestationer.

Ewa Hutmacher, vd Snabbfoting: Hur kan du och din organisation bli mer modig, transparent och nyfiken på omvärlden och dina medarbetare, för att leda hållbar förbättring i din organisation?

Ewa avslutar: Jag använder flera tekniker i arbetet och i min egna ledarskapsutveckling. Självledarskapet ser jag som fundamentet för att kunna bygga vidare på andra avgörande delar.

Hur lyhörd är du som ledare?

Lyhördhet kan betyda att lyssna på vad medarbetaren säger verbalt, eller vara uppmärksam och undersöka en förändring i ett beteende eller medarbetarens kroppsspråk. Lyhördhet kan också vara att du ser saker som händer i en arbetsgrupp eller med en enskild medarbetare. Du behöver vara lyhörd för om det finns saker du behöver adressera och agera på.

Genom att du är lyhörd, nyfiken och ställer frågor har du bättre möjligheter att få information som leder till bra beslut. Du kommer skapa tillit och trygghet.

Som ledare är det viktigt att du är en förebild som är lyhörd och säkerställer medarbetarnas kompetens. Organisationen behöver utvecklas i takt med att världen förändras och dina medarbetares kompetens behöver utvecklas och få vidgas.

När du är lyhörd och nyfiken på omvärlden och dess utveckling kan du skapa förutsättningar för fylla de kompetenser och luckor som saknas i din organisation.

När du förekommer efterfrågan på kompetens och identifierar trender, skiften och kompetensluckor snabbare är du en aktiv och ansvarstagande ledare som kan forma och säkra en framgångsrik organisation. Därför är lyhördhet utifrån och in, inifrån och ut mycket viktigt för att du ska vara en modern och nyfiken ledare som kan vara en förebild och förändringsagent i organisationen.

Empatiskt ledarskap

Din empatiska förmåga som ledare är idag en förutsättning för det moderna ledarskapet. Din förmåga att verkligen förstå en medarbetares behov för prestation är en beståndsdel av att vara en modern ledare. Som Richard Branson sade i citatet, att ta hand om sina medarbetare är en nyckel till att de kommer ta hand om kunderna.

Det är egentligen ingen svår ekvation att förstå, den människa som upplever sig sedd, bekräftad och uppskattad kommer att trivas i den kulturen var hen än är.

När du förstått att en medarbetare inte kan stänga av sin verklighet utanför arbetslivet och är lyhörd efter vad behovet är för att kunna prestera kommer du att kunna optimera ditt ledarskap och era möjligheter att nå hållbara resultat i organisationen.

Självledarskap

Den moderna ledaren behöver ha välutvecklade färdigheter i självledarskap och arbeta med sin medvetenhet om sig själv. Svårigheten med att vara självmedveten är att du behöver vara självmedveten för att veta att du inte är det. Det finns olika grader av självmedvetenhet; att vara självmedveten är inte ett antingen eller. Att få eller ge feedback för att bli självmedveten är inte alltid så lätt. Du kommer behöva konfrontera tuffa sanningar om dig själv.

När du ska leda dig själv behöver du framförallt lyssna, undersöka och förstå dina egna tankar och värderingar. Det du hör, ser och upplever behöver du processa innan du tar beslut på hur du ska agera. Du behöver fråga dig själv om din slutsats är korrekt och öppna upp ditt sinne för andra orsaker som kan vara orsak till det du har upplevt.

Det har visat sig att när vi människor tar beslut så är din mentala inställning avgörande för vilket beslut du tar. Psykologen Daniel Kahneman har skrivit en bok som handlar om hur människan tar bestlut. I boken beskrivs att våra beslut ofta störs av brus, alltså vilket tillstånd du befinner dig i. Känner du dig glad, arg, ledsen eller kan regnet på vägen till jobbet ha påverkat dig?

I ditt självledarskap är det viktigt att förstå dig själv och att vara medveten om vilket till sinnestillstånd du är i när beslutet tas. Även när du lyssnar och ska leda andra människor är ditt sinnestillstånd mycket viktigt.

När du är medveten om att du upplever en känsla (t.ex jag känner mig besviken, jag känner mig irriterad, jag känner skam eller jag känner skuld), då kan du notera att du upplever din känsla, men du behöver separera känslan från ditt ”egna jag”, att känslan är en upplevelse, och inte behöver påverka ditt beslut.

När du är medveten om att du t. ex. känner dig besviken, kan du visa respekt mot dig själv att du uppfattar det så, och sedan välja att visa nyfikenhet och utforska om du arbetar med eller mot dina egna värderingar. Du kan gå igenom din dag med denna insikt, ta dina beslut med vetskapen vad du upplever och känner vad du känner just nu.

Till självledarskap kommer att ta hand om dig själv och ge dig själv kärlek. Det kan vara att få göra det du har passion för utanför jobbet, en hobby eller några intressen som du älskar. Grundläggande för att må bra i både kroppen och knoppen är naturligtvis fysisk aktivitet, sund kost, återhämtande (påfyllande) aktiviteter och sömn.

Självledarskap innebär att ta ansvar för dig och ditt sätt att se på dina tankar och världen.

När du väl gör detta kommer du ha lättare att leda med empati och lyhördhet. Du kommer ha mer energi, vara en förebild för dina medarbetare och bidra till ett modernt ledarskap.

Inventera dig själv regelbundet så att du är en ledare som utvecklas och var nyfiken och lär dig mer om dig själv, andra och din omvärld kontinuerligt. Detta möjliggör att du utvecklar och säkrar ett modernt ledarskap som bidrar till medarbetare som lyckas och ni tillsammans skapar en framgångsrik organisation.

Vad behöver moderna ledare och organisationer för att överleva

Se till att göra en scenarioanalys och en plan för att vara relevanta och överleva i framtiden. Tiden för en scenarioanalys och kompetenskartläggning är avhängig er organisationens storlek, antalet roller, kompetenser, och färdigheter. Kontakta oss om du har frågor eller en utmaning du vill diskutera.

Kartläggning: Brutal nota för dåliga chefer¹

Om Snabbfoting

Snabbfoting leder människor till det som verkligen betyder något i deras arbetsliv. Vi hjälper organisationer i Norden, Europa och USA att blomstra, och löser riktiga problem med Fearless workplace culture design, kontinuerligt lärande, och teknik som möjliggörare.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.