Andreas Glennfalk stärker Snabbfotings kompetens inom coachning och lärande. Andreas är strukturerad och lyhörd med passion för att utveckla andra. Hans pedagogik och kommunikation skapar trygghet, tydlighet och resultat i förändringsprocesser. Under hans 20 år som utbildare i traditionella klassrum har han lång erfarenhet av att ha deltagare med blandade åldrar, varierande utgångsnivå och inlärningssätt, i samma grupp. På fritiden är det inte fel med fiske.

Andreas, hur ser klassrummet ut Post-Corona?

Under Corona har vi fått öka vår kompetens att använda det digitala klassrummet väldigt snabbt. Under denna resa har utbildning, möte och kontakt med andra människor lärt mig att vi är väldigt anpassningsbara när vi verkligen behöver. Vi har lärt oss massor som gjort att vi upptäckt mängder med fördelar med det digitala klassrummet. Min tro är att efter Corona kommer det finnas en viss törst efter traditionell undervisning. Jag tror dock att merparten klassrumsutbildningar kommer att vara virtuella på grund av alla dess fördelar. Jag har en stark tro att en kombination av traditionella klassrum med virtuella klassrum är en effektiv metod, ett lärande bestående av flera olika delar. Det gäller att använda traditionell undervisning när det finns behov och vice versa, digitalt lärande och virtuell undervisning när det behovet finns.

Vad uppskattar du mest med klassrumsträning?

Det jag uppskattar mest med klassrumsträning är att jag lättare kan uppfatta responsen från eleven när jag undervisar. I det digitala klassrummet där jag endast ser elevens ansikte blir det utmaning med att se ledtrådar hur kunskapen tas emot. När jag undervisar är det viktigt för mig med att få kvittens på informationen jag förmedlar. Kvittensen upplever jag blir tydligare i klassrumsträningen. Om utbildningens mål är att lära sig mycket praktiska moment är det lättare att göra detta i fysiska klassrum.

Varför är det viktigt att kommunicera med rätt inlärningssätt?

Min uppgift som utbildare i ett klassrum är att göra allt i min makt för att andra ska förstå. För att andra ska förstå behöver jag ta reda på hur eleven framför mig tar in information bäst. Är det genom att lyssna, se eller uppleva. Det kan självklart vara en kombination av dessa. När jag väl hittat detta har jag min nyckel för att nå fram till full förståelse hos eleven. I en undervisningssituation där jag har en större grupp framför mig behöver jag variera undervisningen för att öka möjligheten till förståelse hos alla.

Vilka pedagogiska möjligheter ser du i det virtuella klassrummet?

I det virtuella klassrummet är en stor möjlighet just flexibiliteten. Eleven kan välja själv när denna är i det bästa tillståndet för lärande. Detta är säkert olika hos alla människor. Det går också att välja vilken miljö eleven ska befinna sig i. En väldigt stor fördel som jag gillar med virtuellt och digitalt lärande är inspelade sekvenser. Eleven kan titta på samma sak igen flera gånger. Samt då anteckna i sin egen takt för att just bestämma tempot i sin undervisning. Att lära sig innebär att dra slutsatser av informationen eller bara sammanfatta en del som ska kommas ihåg. Är det då inspelade avsnitt kan eleven återigen ta den tid som behövs för att dra slutsatser eller skriva sammanfattningar.

Om Snabbfoting

Vi hjälper beslutsfattare och ledare ta bättre beslut, bygga in högre värde och accelerera lärandet. Våra kunder finns i Norden, Europa och USA.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.