I vår omvärldsbevakning är några trender värda att lyfta fram. De här trenderna har stor inverkan på kompetensöverföring, teknologier och lärandekultur i organisationer.

Trender som innebär stort avtryck i organisationen

  • Arbetskraftsunderskott, kompetensbrist och kunskapsgap.
  • Paradigmskiftet att kompetens har blivit en färskvara.
  • Engagemang och motivation förändras med nya generationer.
  • Förväntningarna på kompetensutveckling i arbetet har ökat.

Vad är kostnaden av bristande engagemang

En gallupundersökning uppskattade den årliga kostnaden för personalomsättning i den amerikanska ekonomin till USD 30,5 miljarder när millennials byter jobb på grund av bristande engagemang. Gallupen visade även att 59% av millennials uttryckte att möjligheten att få lära och utvecklas på jobbet var extremt viktigt i valet av jobb och arbetsgivare.

Trenderna ovan, som vi nu även ser i Norden, formar en ny spelplan där vi behöver strategier för digitalt lärande och kompetensutveckling. Det behövs en anpassning och ett större medvetande för att integrera lärande i det dagliga arbetet. Det handlar om att det behöver finnas en grundläggande trygghet i organisationen och en kultur som tillåter att prova sig fram och uppmuntra utveckling.

Ett viktigt tips är att låta företagets Learning & Development-team vara en integral del i att realisera företagets mål och visioner i verksamheten. Fler än bara top level-management behöver involveras i strategiarbetet, såväl användare som flera olika stakeholders behöver närvara för att resultatet och avkastningen ska bli god.

Organisationer behöver bli mer snabbfotade och använda potentialen i digitalisering. Börja med att öka förståelsen för vad digitalisering och AI, artificiell intelligens kan ge för positiva effekter. Bli inte en av dem som står utanför de nya teknologier som idag är alldeles självklara internationellt. I framtiden är det en självklarhet att arbetsplatser har en kultur och ett lärande som är engagerande och centrerat kring användaren.

Om du har frågor, kontakta oss gärna genom att skicka ett mail eller boka ett möte.

Om Snabbfoting

Snabbfoting leder människor till det som verkligen betyder något i deras arbetsliv. Vi hjälper organisationer i Norden, Europa och USA att blomstra, och löser riktiga problem med Fearless workplace culture design, kontinuerligt lärande, och teknik som möjliggörare.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.