Läs om kostnaden för bristande engagemang och vikten av kompetensutveckling. Vi omvärldsbevakar ständigt vad som händer på de globala marknaderna och några trender är värda att lyfta fram. De här trenderna har stor inverkan på kompetensöverföring, teknologier och lärandekultur i organisationer.

Trender som innebär stort avtryck i organisationen

  • Arbetskraftsunderskott, kompetensbrist och kunskapsgap.
  • Paradigmskiftet att kompetens har blivit en färskvara.
  • Engagemang och motivation förändras med nya generationer.
  • Förväntningarna på kompetensutveckling i arbetet har ökat.

Vad är kostnaden av bristande engagemang

En gallupundersökning uppskattade den årliga kostnaden för personalomsättning i den amerikanska ekonomin till USD 30,5 miljarder när millennials byter jobb på grund av bristande engagemang. Gallupen visade även att 59% av millennials uttryckte att möjligheten att få lära och utvecklas på jobbet var extremt viktigt i valet av jobb och arbetsgivare.

Trenderna ovan, som vi nu även ser i Norden, formar en ny spelplan där vi behöver strategier för digitalt lärande och kompetensutveckling. Det behövs en anpassning och ett större medvetande för att integrera lärande i det dagliga arbetet. Det handlar om att det behöver finnas en grundläggande trygghet i organisationen och en kultur som tillåter att prova sig fram och uppmuntra utveckling.

Ett viktigt tips är att låta företagets Learning & Development-team vara en integral del i att realisera företagets mål och visioner i verksamheten. Fler än bara top level-management behöver involveras i strategiarbetet, såväl användare som flera olika stakeholders behöver närvara för att resultatet och avkastningen ska bli god.

Organisationer behöver bli mer snabbfotade och använda potentialen i digitalisering. Börja med att öka förståelsen för vad digitalisering och AI, artificiell intelligens kan ge för positiva effekter. Bli inte en av dem som står utanför de nya teknologier som idag är alldeles självklara internationellt. I framtiden är det en självklarhet att arbetsplatser har en kultur och ett lärande som är engagerande och centrerat kring användaren.

Följ oss gärna på LinkedIn! Hör av dig om du har frågor så berättar vi mer om hur vi arbetar med engagemang och nöjda medarbetare.

Om Snabbfoting

Vi hjälper beslutsfattare och ledare ta bättre beslut, bygga in högre värde och accelerera lärandet. Våra kunder finns i Norden, Europa och USA.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Få en personlig konsultation.

Vi hjälper er bli arbetsplatsen alla vill vara del av.