Vid kompetensutveckling av medarbetare finns det en förväntan från ledningen att utbildning ska vara lösningen. Till exempel “ Stina, nu har du gått en utbildning, varför gör du då inte som det är sagt?” Eller din chefs chef, “din grupp gör ju inte som vi bestämt, det är jättekonstigt då de har fått en utbildning i detta. De underpresterar fortfarande. Lös det här nu!”

Skälet till att dina medarbetare inte utför sitt arbete enligt förväntan kan vara väldigt många. Att utbilda är ett sätt att säkerställa att din personal har den kompetens som behövs. Hur utbildningen är uppbyggd är en avgörande pusselbit. Eftersom förändring kan vara läskigt för en del människor, medans det kan vara spännande för andra, så behöver du skapa trygghet för de medarbetare som behöver det. Trygghet är en nyckelfaktor för att de som har ett motstånd till förändring ska följa med i ett förändringsarbete.

Trygghet är en nyckelfaktor för att de som har ett motstånd till förändring ska följa med i ett förändringsarbete.

Bidra till trygghet och kommunicera ett tydligt varför

För att du ska lyckas bättre kan du ta hjälp av några aktiviteter som bidrar till trygghet. Kommunicera ett tydligt varför. Just ordet varför kan skapa förståelse och bidra till drivkraft hos dina medarbetaren till att följa med på resan mot förändring. I tydligheten till varför är det inte bara vad som händer med organisationen om förändringen görs, eller inte genomförs, utan det behöver också finnas tydlighet i vad som händer hos den specifika individen. Att vara medveten om i förändringsarbete är att det finns ett automatiskt motstånd hos en del medarbetare på grund av deras trygghetsbehov. Här är vi olika och de som har ett större trygghetsbehov behöver också få din hjälp och stöd i det. Det är då tydlighet är viktigt för den medarbetaren och framförallt vad det innebär för denna.

Sök din medarbetares drivkraft till att vilja bli bättre – meningen med utbildningen ökar.

En till pusselbit för att din utbildning ska ge mening hos dina medarbetare under förändringsarbete, är att försöka ta reda på dennes drivkraft. Sök din medarbetares drivkraft till att vilja bli bättre – meningen med utbildningen ökar. Drivkraften till att vilja utvecklas och bli bättre på det yrke hen valt. Den är individuell och kommer vara olika hos alla. För att lära sig nya saker behövs motivation, om motivationen saknas stängs drivkraften att ta in ny kunskap av. Uppmärksamheten under utbildningen och viljan till ny kunskap minskas.

Om förändringsarbete startar med utbildning behöver dina medarbetarna ibland stöd och hjälp för att hitta sin egen drivkraft. Inte alltid lätt i stora organisationer med många medarbetare, men det är en viktig punkt att diskutera i din organisation som står inför eller genomgår förändringsarbete. Litet eller stort, men att investera i att hjälpa de som behöver hitta motivation och drivkraft är en god investering. Det kommer underlätta i förändringsarbetet, leda till fler välmående medarbetare och ett bättre utfall.

Det finns en naturlig drivkraft till nyfikenhet i början av ditt liv, det är din överlevnad

För att människan ska överleva från början så finns nyfikenhet som en del av vår natur. Om inte nyfikenhet över hur mat smakar, hur saker luktar, hur saker känns när barnet rör vid det eller provar, är det väldigt svårt för ett barn att lära sig och utveckla sina sinnen. Genom att undersöka hur en potatis smakar, luktar, känns i handen och munnen får barnet aldrig reda på detta. Nyfikenheten är starten och genom att undersöka hittas svaren på det du undrar över.

Nyfikenheten är starten och genom att undersöka hittas svaren på det du undrar över.

Det finns en naturlig drivkraft till nyfikenhet i början av ditt liv, det är din överlevnad. Att hitta mat, värme och närhet är överlevnadsinstinkt. Det programmet finns hos dig från start och är din drivkraft. Vad händer då med nyfikenheten över tid när du lärt dig det grundläggande för att överleva? Mattas den av och försvinner, du vaknar en dag och nyfikenheten är helt borta? Hos några individer kanske och några inte, igen det är individuellt.

Vad har nyfikenhet med förändringsarbete att göra?

Jo, i en utbildningssituation under förändringsarbete kan du som gör skräddarsydd utbildning försöka skapa nyfikenhet genom din retorik samt hur du byggt utbildningen. Ditt sätt att kommunicera kan vara avgörande för hur nyfikna deltagarna blir på ditt budskap. Just kommunikationen lämnar vi därhän just nu. En väl genomtänkt utbildning som har som mål att förändra något, behöver ovanstående faktorer för att lyckas.

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi arbetar!

Om Snabbfoting

Snabbfoting leder människor till det som verkligen betyder något i deras arbetsliv. Vi hjälper organisationer i Norden, Europa och USA att blomstra, och löser riktiga problem med Fearless workplace culture design, kontinuerligt lärande, och teknik som möjliggörare.

Om du är intresserad av att veta mer om hur vi kan arbeta tillsammans med psykologisk trygghet kulturarbete har du kommit till rätt plats. Kontakta oss för ett möte så hörs vi snart.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.