Hur skapar du ett nyfiket team?

Människor med nyfikenhet har lättare att ta sig an kreativa uppgifter. De vill utforska nya ämnen och uppgifter för att lära sig något nytt och fylla sitt kunskapsgap.

En uppgift som ledare har när de möter och leder sina medarbetare är att bidra till kreativitet. Att vara en kreativ medarbetare uppskattas mycket av många arbetsgivare. Ur kreativiteten kommer nya lösningar, förbättring och ekonomisk hållbarhet som bidrar till motståndskraft och organisationens framgång.

Att vara nyfiken och drivas av att förstå hur saker fungerar, och framförallt varför det fungerar på det specifika sättet bidrar till utveckling. Om människan inte undersöker med nyfikenhet och ställer frågor som varför, hade världen inte utvecklats. När ledaren och organisationen lär sig att frigöra och använda sig av sina medarbetares nyfikenhet ger detta en mer blomstrande och framgångsrik organisation.

Tips på hur kan du skapa nyfikenhet

  • Var en förebild! Visa vägen och gå först genom att vara nyfiken,
  • Våga vara okunnig i ett ämne,
  • Visa öppenhet och transparens, och att du gör fel som du drar lärdomar av,
  • Kulturen i organisationen behöver vara trygg, ”det är ok att misslyckas”,
  • Ge dina medarbetare och team beröm för att de utforskar och provar olika lösningar,
  • Ge gott om tid till utveckling,
  • Planera in tid för att reflektera och få undersöka och vara kreativ,
  • Be organisationen att drömma utanför dagens förutsättningar,
  • Tänk om och större! Ställ frågan som: varför gör vi så här? Vad händer om vi gör så här istället? Vad kan effekten bli om vi testar att göra så här?,
  • Ställ massvis med frågor, nyfikenhet framför att döma.

Hur bygger du ett team med nyfikna medarbetare?

Första steget är att kulturen i organisationen behöver ha grunden, ”det är ok att misslyckas”.

Om något ska bli bättre och växa behöver det testas, utvärderas och förbättras för att leda till den vinnande lösningen.

När det finns en rädsla för att misslyckas innebär det ett hinder att våga testa och experimentera. Vid en utvecklingsfas behöver du ge beröm när teamet inte lyckas. Feedbacken du ger behöver fokusera på att det faktiskt provar och testar olika vägar. Det är inte det misslyckade resultatet du ger beröm för utan för att dina medarbetare fått lärdomar och lärt sig saker av att prova sig fram när de söker nya lösningar.

Misslyckanden hjälper er organisation att hitta bättre lösningar. Varför misslyckades teamet med prestationen eller varför lyckades uppdraget?

Om du inte tillåter misslyckanden i organisationen kommer det resultera i mindre nyfikenhet och kreativitet.

När du som ledare föregår med gott exempel och gör ”fel” bygger det en kultur i organisationen som visar att utveckling är en del av att misslyckas.

En nyfiken kultur leder till förbättring och innovation

Uppföljning och utvärdering är hos många likställt med att hitta massa fel och peka på brister. I organisationer med låg psykologisk trygghet kommer utvärdering och förbättringar inte bli lika bra jämfört med de som har en hög trygghet.

När organisationskulturen är nyfiken och trygg är det ok att misslyckas. Du behöver säkerställa att medarbetarna har en inställning att uppföljning och att utvärdera är något som gör att det blir ännu bättre. Återkoppling och utvärdering är en gåva, och ett verktyg för att komma framåt i utvecklingen.

Kan nyfikenhet vara en tillgång i utvärdering? Absolut, när utvärderingen genomlyses bör den göras med nyfikenhet och även här med frågan varför, och ”vad händer om”.

Att ställa frågan varför, eller vad händer om, är viktigt i alla projekt där utveckling förväntas och för att momentum framåt ska upprätthållas.

Det nyfikna teamet behöver tid för reflektion

Ett hinder för nyfikenhet i dagens organisationer kan vara hastigheten och arbetsbelastningen. Världen rör sig snabbare och leveranstakten är hög. Detta gör att nyfikenheten samt kreativiteten inte får den plats som den behöver i den höga hastigheten.

Utvärdera, laborera, ställa frågor och komma fram till möjliga svar tar tid. Du som ledare behöver följa upp dina medarbetare med nyfikna frågor och skapa luft för ett kreativt funderande.

Utvärdering och reflektion behöver tid och det är något som behöver planeras in med regelbundenhet för att förbättring, utveckling och innovation ska kunna ske.

Människor, rent av väldigt få kan vara kreativa på ett bestämt klockslag. Du behöver ha förståelse för att alla i teamet kanske inte presterar nyfikenhet och kreativitet samtidigt.

Ge dina medarbetare frihet att drömma och fantisera utan att döma

När människan får drömma kommer magiska idéer att dyka upp. Dessa idéer kan skapa en fantastisk möjlighet. Vad hade hänt om människan inte haft drömma att kunna flyga.

Du som ledare kan uppmana dina medarbetarna att drömma. När du uppmuntrar andra till att vara nyfikna ska de kunna få vara det utan begränsningar, att kulturen i organisationen är tillåtande och icke dömande. Det kan vara så att det blir barnsligt eller rena rama fantasier.

Tänk om någon sa att de håller i en tunn liten plastsak med en skärm och ringer till någon annan var de än är, och det var rena fantasin och att det aldrig kommer att ske?

Det finns många saker som tidigare varit rena fantasier och en omöjlighet, som idag är en stor del av vår vardag. Föreställ dig en klocka på rullande hjul? Det är först när du ser den som du vet att den är verklig.


Var frågvis och en förebild som väcker nyfikenheten

Utmana medarbetarna med frågor som, varför har vi gjort så här? Vad tror ni händer om vi gör så här istället? Dessa frågor och locka fram att tänka utanför ramen kan ibland behöva lite hjälp på traven att komma igång.

Här behövs du som ledare för att väcka nyfikenhet och i förlängningen kreativitet. Du som ledare har inte svaren, det är dina medarbetare som hjälper till med detta. Det är då de blir organisationens största tillgång och stolta och engagerade när de för vara med och bidra.

Att utmana och locka fram nyfikenheten är ditt ansvar och din uppgift som ledare. Din förmåga och ditt sätt att leda blir avgörande för framgången för organisationen. Det ska självklart balanseras upp med förväntningar om att medarbetarna ska arbeta och prestera enligt organisationens mål och vision.

Låt dina medarbetare vara nyfikna och göra fel

Så uppmuntra nu dina medarbetare att vara nyfikna och tillåt dem att göra fel. Följ upp med frågor som, vad lärde du dig? Vad vill du göra bättre nästa gång? Vad vill du göra mer av?

Var med och skapa ett nyfiket team genom att själv agera nyfiken i allt som rör organisationen.

Vad mer som är viktigt om du vill skapa nyfikna team och medarbetare är att du behöver vara nyfiken på dina medarbetare. När du är nyfiken på vilka dina medarbetare är kommer du gå först och visa vad nyfikenhet är och vad de leder till. Vid samtal mellan människor som sker utifrån ett nyfiket perspektiv som, vem har du framför dig, kommer den så kallade ”personkemin” att blomstra. Det kommer leda till bättre relationer och mer motiverade medarbetare.

Om Snabbfoting

Snabbfoting leder människor till det som verkligen betyder något i deras arbetsliv. Vi hjälper organisationer i Norden, Europa och USA att blomstra, och löser riktiga problem med Fearless workplace culture design, kontinuerligt lärande, och teknik som möjliggörare.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.