Episode 14 Fredrik Josefsson: Ingredienser för ett framgångsrikt entreprenörskap

Det här avsnittet handlar om entreprenörskap, hur du lyckas med att skala upp ditt bolag, och hur människors passion och kreativitet möjliggör innovation. Möt Fredrik Josefsson, Head of Entrepreneurs and High Growth på SEB, grundare av SEB Greenhouse och SEB Innovation Forum.

Fredrik Josefsson och Ewa Hutmacher diskuterar vilken roll kompetensförsörjning, kapitalanskaffning och mångfald har i tillväxten på startups och scaleups.

Om Snabbfoting

Snabbfoting leder människor till det som verkligen betyder något i deras arbetsliv med Workplace Culture Design, kontinuerligt lärande, och teknik som möjliggörare. Beslutsfattare och ledare får förutsättningar att ta bättre beslut, bygga in värde och accelerera lärandet. Edtech Tuesdays® är en intervjupodd om innovation, lärandekultur och teknologier för lärande. Podden produceras av Snabbfoting och Ewa Hutmacher, CEO and co-founder är host.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.