Nyfikenhet är en värdefull faktor för framgång när dagens arbetsplatser utvecklas och jobb blir mer dynamiska och komplexa. Med en kultur som skapar nyfikenhet kan dina medarbetare bli bättre på att anpassa sig till förändring och lära sig nya färdigheter lättare.

En studie från Oregon State University som fokuserat på anställdas utbildning och utveckling, berättar att arbetsgivare om man tittar på arbetsbeskrivningar ofta säger att de söker efter nyfikna och kreativa medarbetare, men det har visat sig att de inte väljer kandidater baserat på dessa egenskaper.

Forskningen tyder på att det kan vara relevant att mäta nyfikenhet och framförallt diversifierad nyfikenhet när du rekryterar nya medarbetare.

Studien visar att personer med hög nyfikenhetsgrad i personlighetstester presterade bättre på kreativa uppgifter. De som hade en hög diversifierad nyfikenhet eller nyfikenhet i samband med intresset av att utforska okända ämnen och lära sig något nytt, var mer benägna att komma med kreativa lösningar på ett problem.

Låt nyfikenheten hjälpa dina medarbetare att lära sig mer

Är du säker på att dina medarbetare som står inför att lära sig nya färdigheter och kompetenser är redo att ta till sig dessa? Vad är det som gör att inlärningen sker naturligt, på bästa sätt och upplevs vara lätt.

Förutom att materialet och utlärningsmetoden behöver vara relevant och utbildningen ske som del av dina medarbetares arbete, så finns det en grund som maximerar inlärningen. När du hittat det upplägg som passar för ämnet och situationen, och använt dig av er pedagogiska verktygslåda så kvarstår det viktigaste – nämligen individen som ska lära sig. Dina deltagare behöver hitta sitt tillstånd av nyfikenhet. Det är väldigt varierande vad vi människor är nyfikna på och var vi har vår passion.

En utmaning med kompetensutveckling i organisationer är att alla inte är mottagliga för ny kunskap.

Du skulle då kunna väcka dina medarbetares nyfikenhet på något sätt. Hur gör du det?

Nyfikenhet och förmågan att utvecklas hänger samman

Nyfikenhet är viljan att ta reda på saker och bidrar till utveckling. Om inte vi hade varit nyfikna på omvärlden när vi var väldigt små så hade vi inte utvecklats till självtänkande människor. För ett barn är nyfikenhet helt naturligt, och resultatet innebär att barn lär sig saker och utvecklas. Barnet utforskar, provar sig fram och testar saker. Allt från hur ett russin smakar och känns i munnen till utforskandet av det sociala spelet mellan oss människor.

Vid utbildning och kompetensutveckling finns det en mening med att hitta dina deltagares nyfikenhet, det hjälper dem att hitta sin motivation och skapa en kultur med ett naturligt lärande.

Nyfikenhet med undersökande kunskapsinlärning

Aktiviteter som undersökande kunskapsinlärning där dina deltagare själva får utforska vad som händer om de gör på ett visst sätt kan uppmuntra till nyfikenhet. Här gäller det att sätta igång processen i hjärnan och lusten till att utforska och testa. Här kan du presentera olika fall eller händelser som deltagarna får arbeta fram möjliga lösningar till. Det är viktigt att skapa en miljö och kultur vid denna typ av utbildning som bidrar till att ingen fråga, tanke eller förslag till lösning är fel. Snarare tvärtom, genom att tänka brett och se olika möjligheter till lösningar till de olika fallen eller uppgifterna, så kan nya möjliga lösningar infinna sig.

När du bidrar till att ökad nyfikenhet hos dina deltagare på en utbildning säkerställer du att inlärningen blir naturlig, hållbar och utfallet bättre.

Vid undersökande kunskapsinlärning kan miljön, kulturen eller organisationen göra att fel inte accepteras. Att testa och utvärdera är ett sätt att komma fram till lösningar som leder till succé. Prova att bygga en kultur i organisationen där det är en fördel att misslyckas. Du och dina medarbetare kommer lyckas genom att misslyckas.

Nyfikenheten och det naturliga lärandet kan göra din fråga till svaret! Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ha tips på ytterligare material.

Om Snabbfoting

Vi hjälper beslutsfattare och ledare ta bättre beslut, bygga in högre värde och accelerera lärandet. Våra kunder finns i Norden, Europa och USA.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.