Episode 8 Josefine och Staffan: Teknikens och pedagogikens roll för läsförståelse

I det här avsnittet av Edtech Tuesdays har vi fått en stund med Staffan Larsson och Josefine Karlsson, två forskare. Vi pratar om pedagogik, barriärer, och om hur teknik kan öka resultaten och användarupplevelsen för läsförståelse.

Josefine är doktor i pedagogik och forskar på Örebro Universitet, med utgångspunkt i kognitionsvetenskapliga teorier och metoder runt barns läsförståelse.

Staffan Larsson forskar om dialog och dialogsystem och är professor på avdelningen för lingvistik och vetenskapsteori på Göteborgs Universitet.

Om Snabbfoting

Snabbfoting leder människor till det som verkligen betyder något i deras arbetsliv med Workplace Culture Design, kontinuerligt lärande, och teknik som möjliggörare. Beslutsfattare och ledare får förutsättningar att ta bättre beslut, bygga in värde och accelerera lärandet. Edtech Tuesdays® är en intervjupodd om innovation, lärandekultur och teknologier för lärande.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.