• We make learning happen.

    Vår vision är att göra lärande naturligt.

    Med stöd i vetenskapen verkar vi för ett modernt synsätt på kompetensutveckling där lärandet ses som en kontinuerlig resa snarare än en enskild händelse. Framtidens lärande ska vara lättillgängligt, individanpassat, kontinuerligt och enkelt applicerbart i vardagen. Vårt långsiktiga strategiska mål är att inom 10 år ha realiserat detta för över 1 miljon användare. - Ewa Hutmacher, CEO, Snabbfoting

    Konsultera våra edtech-rådgivare
    Vår vision är att göra lärande naturligt.
No posts available